Важни въпроси при покупка на жилище – Част 2

Важни въпроси при покупка на жилище –

Част 2

 

В този материал отговаряме на още въпроси, които често клиенти тръгнали в посока покупка на жилище имат. И особено, когато покупката ще бъде финансирана с ипотечен кредит.

 

Ако сте пропуснали Първата част на тема покупка на имот, ипотечен кредит и защо да ползваме финансов или кредитен консултант, погледнете я. Може там да е отговорът, който търсите.

А тук оставяме линк към двете части на разговора ни в подкаста на КА5 имоти – Квадратен метър, в който дискутираме разгледаните въпроси при ипотечния кредит по-подробно:

Първа част: КА5 имоти – „Квадратен метър“ Епизод 9: Как да оптимизираме бюджета преди покупка на имот/първа част (youtube.com)

Втора част: КА5 имоти – Квадратен метър Епизод 10: Как да оптимизираме бюджета преди покупка на имот/втора част (youtube.com)

Надяваме се, да сме ви полезни.

Какво е правилното разпределение на доходите в ситуация, в която се стремим към или вече имаме ипотечен кредит?

За да се чувстваме максимално комфортно има правило в Личните финанси, което се опитва да намери израз на баланса в разпределението на доходите:

40% от доходите ни следва да отиват за покриване на текущите ни разходи

10% от доходите ни следва да заделяме за резервен фонд, т.е. да спестяване за „черни дни“.

20% от доходите ни да заделяме за дългосрочни цели и потребности.

Финансов план

Финансов план

30% от доходите ни да покриват кредитни задължения, ако имаме такива.

 

Разбира се, много неща зависят от размера на текущото ни възнаграждение, възможностите ни и целите ни. Но е добра отправна точка, към която да се стремим за изграждане на добро финансово здраве.

 

 

Какво е здравословното ниво на кредитна задлъжнялост?

Отговора е в по-горния въпрос, но тук следва да упоменем процента, който банките допускат, при оценка на кредитния профил на клиент, при постъпило искане за нов кредит. Счита се, че между 50% до 60% от доходите ни можем да заделяме за кредитни задължения. При по-високо трудово възнаграждение може да се допусне и по-висок процент.

Пример: при нетна месечна работна заплата от 2 000 лева, можем да заделяме за покриване на кредитни задължения между 1000 – 1200 лв. месечно.

Кои са основните характеристики на ипотечния кредит?

Цената на ипотечния кредит е общата стойност от всички компоненти на кредита заедно с разходите, които вървят редом с кредита като на пример: месечния разход за обслужване на разплащателна сметка, застраховка Живот, Имуществена застраховка и всички първоначални разходи за преглед, оценка и отпускане на желания кредит.

Така за да сметнете правилно Годишния процент на разходите (ГПР), който отразява цената на кредита, следва да пресметнете всички стойности като:

 • Размер на заема
 • Срок на заема
 • Лихвен процент на кредита
 • Разход за застраховка Живот
 • Разход за Имуществена застраховка
 • Разход за разплащателна сметка обслужваща кредита или разход за пакетна програма включваща разплащателна сметка, онлайн банкиране, преводи, дебитна карта и др.
 • Такса за разглеждане на документи
 • Такса за оценка на кредитния риск
 • Такса за правна оценка на имота, който ще служи за обезпечение по кредита
 • Такса за усвояване/отпускане на заема
 • Такса за допълнителен продукт към кредита като: годишна такса за кредитна карта или овърдрафт

Ако правите сравнение между оферти за кредит от различни банкови институции, следете дали всички упоменати характеристики са заложени в тях, в какъв вид и стойност: еднократно или месечно и дали имат задължителен характер. Ако се затруднявате, ние сме насреща. Кредитната консултацията е безплатна.

Каква е функцията на предварителното одобрение на кредит или кредитния профил?

Предварителното одобрение на клиент, който желае финансиране от банкова институция дава възможност той да се ориентира при какви условия и на какъв размер кредит може да разчита, в тази институция.

Всяка банка има различна кредитна политика. Според описаните в нея изисквания засягащи клиентския профил- възраст, доход, месторабота, кредитоспособност, допустим вид имот за обезпечение, размер и срок на кредит, се определя дали клиента отговаря на тях и какво може да му предложи банката.

Услугата „Предварително одобрение“ предлагана от много от банките няма такса и не изисква клиента вече да има избран имот за закупуване или ипотекиране.

При покупка на имот, коя цена е правилно да запишем в нотариалния акт- продажната цена или стойността по данъчна оценка?

Въпроса е свързан с изкушението да платим по-малко данъци свързани с придобиване на имот. Често тези разходи изцяло се поемат от купувача. Но дали решението за изповядване на сделка на база данъчна оценка, а не на реална продажна цена на имота е взето имайки предвид рисковете, които крие? По-скоро не.

Рисковете при купувача. В случай че се наложи поради възникнали причини (данъчни или кредитни задължения), въпреки нотариалното прехвърляне на продадения имот, сделката да се развали и имота да се изземе, купувача може да поиска компенсация само до размера на сумата вписана в нотариалния акт.

Рискове при продавача. Такава сделка предполага заплащане на една немалка сума на ръка от купувача на продавача. Веднага възниква риска, тази сума да не бъда платена, ако не е договорено нейното изплащане преди изповядване на сделката. Тук следва да спомен и че всички суми платени на ръка, които надвишават 10 000 лева се водят за законово нарушение. Глобите в тази ситуация са в диапазон между 25% до 100% от размера на направеното плащане. Лица, които подозират, че е имало налице такова плащане, имат задължението да докладват пред ДАНС за ситуацията. Тук се имат предвид лица като банкови служители, адвокати, нотариуси, брокери.

По-правилно, безопасно и разумно е сделката да бъде изповядана на реалната пазарна цена на имота.

Какви са начините за увеличаване на вече заделените средства?

Въпроса често е коментиран във връзка с това дали клиент, който се стреми да закупи имот след определен срок (може да е след 1г, 5г, 10г.) и вече има спестени средства, може да ги управлява по начин, който да увеличи размера им до настъпване на момента за влагането им в избрания имот. Или в другия случай, когато вече е закупил имот чрез кредит и се интересува как може заедно с кредита да спестява и в последствие да използва тези средства за да го погаси предсрочно.

Когато говорим на тази тема вече излизаме извън областта на спестяванията, която е свързана само със заделяне на средства. Управлението им изисква да засегнем областта на инвестициите. Можем да инвестираме с цел генериране на допълнителна доходност чрез различни финансови инструменти. Темата е обширна и ще споделим най-достъпния вариант- инвестиране във взаимни фондове. Прочетете повече в тази статия, в която описваме техните характеристики – Личните финанси: Продукт 3: Инвестиция във взаимен фонд.

Предсрочното погасяване по ипотечен кредит частично или изцяло след първата година от началото на кредита е без такса. Няма изискване за минимална сума на погасяванията или тяхната бройка. С внесените средства директно се погасява главницата по заема. Това действие позволява първоначално избрания срок на кредита да намалява постепенно и неусетно. Лихва за отпадналия срок не се дължи.

Ипотечен кредит

Предсрочно погасяване

Знаем, че въпросите не се изчерпват само до разгледаните такива. Всеки казус е различен и за всеки клиент ситуацията и подходът към нея следва да бъде различен. Нашата роля е да ви съдействаме през целия процес: от идеята до придобиването на желания имот. А много често и след това. Нека работим заедно. 

Важни въпроси при покупка на жилище

Имате ли нужда от отговори на въпроси свързани с покупка на имот, отпускане на ипотечен кредит, разходи свързани със сделката?

След разговор с много клиенти, решихме да се опитаме да бъдем полезни на повече хора като дадем информация на някои въпроси, които си задава всеки, който обмисля или вече е взел решението да инвестира в имот. Дали като основно жилище или с цел доходност – стъпките и въпросите са валидни и в двата случая.

Каква е разлика между финансовия консултант и кредитния посредник?

Кредитният посредник е консултант, който съдейства на клиента в нуждата му от финансиране чрез потребителски, ипотечен или фирмен кредит от банкова или небанкова организация. При вече отпуснати кредити, може да съдейства за подобряване на условията по текущите заеми или обединяване на задълженията с цел намаляване на месечните разходи по тях. Води комуникцията с институцията и съдейства с документацията.

Финансовият консултант от друга страна е с по-комплексна роля. Той често стартира работа с клиента още преди да възникне нужда от кредитиране, ако разглеждаме пример свързан с  тази необходимост. Неговата добавена стойност към клиента е, че консултацията му обхваща аспекти от личните финанси, т.е. анализира цялата картина. Изгражда и подрежда разпределението между доходите и разходите, които има даден човек. Взима предвид сегашните и бъдещи цели във финансов план, може да предложи стратегия за предсрочно погасяване на задължения, за начини и възможности за спестяване и инвестиция, включително и да предостави информация за подходящи застрахователни продукти. Финансовият консултант търси, дефинира и определя финансовия измерител на целите на клиентите, така че да предложи релевантни продукти, с които да ги реализират по максимално комфортен начин.

С по-обширния поглед и комплексната консултация, клиентите посрещат по-добре подготвени своите житейски предизвикателства.

Ако планираме да закупим имот, кога е най-подходящо да проведем консултация с кредитен или финансов консултант: преди или след като сме харесали вече имота?

Нашият съвет винаги ще бъде: преди! Една консултация дава яснота какво е текущото ни състояние, какво целим, какви са възможностите ни, какъв кредит бихме могли да си позволим, от колко лични средства се нуждаем извън кредита за посрещане на разходи по покупката и други детайли. Това помага при търсенето на имот – да знаем къде, с каква големина и до какви сума можем да си позволим жилище.

Колко преди избора на имот да се осъществи консултацията?

Добър вариант е около 6 месеца преди да настъпи моментът за покупка. Срокът позволява да се планира, спести или коригират някои финансови параметри, така че да може да се избегнат някои препятствия за постигане на желаната цел.

Какво включва финансовият план?

Той винаги стартира със запознаване на детайлите във финансов аспект при клиентите. Често на първа среща клиентите се чувстват като на интервю, защото консултанта задава много въпроси, които в последствие анализира и претворява в план за действие. Въпросите стартират с житейските цели като преминават във финансови такива – от настоящето към бъдещето. Като например – какво предстои за клиента в личен план, семеен ли е, има ли деца, планира ли да стартира бизнес или начинание, което изисква инвестиция, планира ли спестяване на средства за образование за него или за децата му, планира ли – и в какъв размер – да разполага със заделени средства за по-късни години. След получената информация, често на втора среща, на клиентите се представя индивидуално изготвен финансов план с разбивка на приходи, разходи, подходящи продукти, с които да постигне целите си и дори препоръки за финансови навици, които следва да коригира или да предприеме, така че да постигне оптимални резултати.

Всичко ли има финансов измерител и каква е ролята на финансовото ни положение за щастието ни?

Разбира се, не всичко се измерва с пари. Но ежедневието ни е свързано с нуждата от такива, за да си осигурим живот, който носи нужното удовлетворение. Закупуването на храна, облекло, транспорт, социален живот, работа, жилище – всичко изисква средства. Често тези теми няма с кого да обсъдим и да получим правилна оценка и препоръки. Затова са консултантите.

Какъв е подходът ни към определяне на бюджет за закупуване на жилище и как можем да се подготвим за бъдещите разходи свързани него?

Често първо харесваме дадено жилище и чак тогава се замисляме как можем да си го позволим. Тази ситуация не е желателна и крие рискове, както да изберем неподходящи продукти или ненужни такива заради кратките срокове, с които разполагаме, така и изобщо да не можем да постигнем целта си точно в този момент. Нашият съвет е да се планира покупката предварително, което включва запознаване с условията и разходите, които въпросната покупка води със себе си. Само така можем информирано да вземем най-доброто решение в ситуацията.

Защо цялостното финансово планиране е важно, а не разделянето му на части?

Когато разглеждаме дадена нужда или ситуация в частност, без да имаме предвид как тя се отразява на живота ни като цяло, рискуваме да намерим решение или да предприемем действие, което няма да се впише или отрази добре на останалите сфери от живота ни.

Пример: търсим кредит в определен размер поради дадена причина. Пресметнали ли сме обаче как той ще ни се отрази в дългосрочен план, ще стопира ли друга цел, която желаем да постигнем, струва ли си да предприемем тези действия точно сега, можем ли да постигнем по-добри резултати и условия ако променим нещо и др.

Може да изглежда сложно и изискващо време за размисъл, но цялостния поглед води до обмислени решения и правилно напасване на нуждите в комплексната картина на живота ни.

Кои са етапите на финансово планиране?

Можем да ги резюмираме в четири основни точки, за които е добре да се грижим да набавим във времето и които един добър финансов план включва като изчисления как да ги постигнем:

Финансов план

Финансов план

– Средства нужни за създаване на резервен фонд

– Средства за дългосрочни цели

– Средства за покриване на кредити задължения

– Средства за покриване на текущите ни нужди

Какво можем да очакваме от служител представител на дадена компания спрямо независим консултант?

Можем да очакваме от консултацията със служител представител на дадена компания като банка например, да ни представи продуктите и услугите, които се предлагат от неговия работодател. Не можем да очакваме, че служителят ще ни посъветва да потърсим услугите на друга фирма, тъй като смята, че те по-добре отговарят на нашите нужди. От друга страна независимият консултант е запознат с различните възможности в различните институции и след като се запознае с нашите цели ще ни насочи към тази организация, чиито продукти най-добре отговарят на това, което търсим.

Какви финансови фактори са важни да се имат предвид при взимане на решение за покупка на имот?

Освен самата стойност на желания имот е редно да се вземат под внимание фактори, които следват от обкръжаващата среда и локация на избрания имот. Те имат значение както за качеството на живот, така и за разходната част по притежанието на конкретното жилище като: такса за поддръжка на имота, разходи за транспорт до месторабота, училища, градини, социални дейности.  Факторите, които също влияят на цената са и условията, при които би се отпуснал ипотечен кредит, за хората които имат нужда от него. А условията зависят не само от текущия профил на клиента, но и от действията му в миналато, в случай че е ползвал вече кредитни продукти. Когато има кредитна история, която не е най-добрата (лоша кредитна история или „лошо ЦКР„) и е допускал просрочия по заеми, това ще повлияе на решението на банките при какви параметри биха отпуснали нов кредит на клиента. При хора с лоша кредитна история избора на кредитен продукт може да е ограничен или да се наложи да ползва такъв от небанкова институция, при по високо оскъпяване на услугата.

Закупуването на имот може ли да се разглежда като актив за неговия собственик или носи повече разход от приход за него?

Когато пресмятаме плюсовете и минусите на една покупка е добре да се опитаме да запишем всички евентуални детайли, които ще окажат влияние в сметките. Някои от тях са: къде живеем към момента и колко ни струва да живеем там; какъв е разходът за придобиване на жилище; какво е оскъпяването и месечната вноска по ипотечен или потребителски кредит, ако ще ползваме такъв; в подходящ район ли е избраното жилище; големината съобразена ли е с нашите възможности и нужди; ако новозакупеният имот ще се отдава под наем – какъв месечен наем можем да му определим; колко ще вложим в обзавеждане и поддръжка; ще имаме ли време да се грижим за имота или ще ползваме външни услуги на фирми по управление на имоти и др.

Само така можем да определим дали дадената покупка ще донесе ползи на собственика й.

Факторите определящи дали даден избор е в полза за нас, или не, са много. В помощ за анализа са финансовите консултанти, които съдействат и насочват чрез правилните въпроси.

Какъв размер от инвестициите ни следва да са в недвижими имоти?

Правилото на баланса за инвестиция гласи винаги разпределението на активи да бъде в няколко продукта и инструмента. Всички експерти ще застанат зад мнението, че не е добро решение да се влагат средства само в един вид инвестиция – в случая в имоти. Но последната и тежка дума има клиента, повлиян от неговите разбирания и нагласи в тази посока. Да не забравяме, че рискът остава за инвеститора. Изборът също.

Въпросите са дискутирани по-подробно при гостуването ни в подкаста на КА5 Имоти с Антон Илиев и можете да ги чуете следвайки следния линк: КА5 имоти – „Квадратен метър“ Епизод 9: Как да оптимизираме бюджета преди покупка на имот/първа част (youtube.com)

Ние с удоволствие ще отговорим на всичко, което не успяхме да засегнем в този материал като ни потърсите. Контактите ни са тук: Безплатна консултация!

Етапи на ипотечната сделка

Основните стъпки при отпускане на ипотечен кредит

Често ни се случва да коментираме намерения за покупка на имот или за изграждане на такъв. За нуждата от ползване на кредит, ипотечна сделка и услуги от добър финансов или кредитен консултант. Или пък за използване на имот като актив, който да ипотекираме за да ни осигури средствата, от които се нуждаем по различна причина. А причините са най-разнообразни: за друга покупка, за ремонт или рефинансиране на текущи кредити.  Условията, при които банките кредитират са важна част от обсъждането. Нека влезем малко повече в детайлите на отделните етапи на една ипотечна сделка. Ще направим това в поредица от няколко статии, разглеждайки различните й етапи. В текущия материал сме обобщили осем ключови момента и сме разгледали първият от тях по-подробно.

Как да започнем подготовката за ипотечна сделка

На първо място ще изясним какво означава сключването на ипотечна сделка. Ние бихме го нарекли процес, при който недвижимо имущество се използва като обезпечение, за да получим кредит.

Най-често с такъв вид кредити закупуваме имот, но можем да изброим още няколко цели на кредит, за които е необходимо да сключим ипотечна сделка. Такива, например, са кредитите за строителство и ремонт на имот. Или кредитите за обединяване на задължения във висок размер, а също и нецелевите кредити при които имотът служи като обезпечение и др.

Независимо от целта разграничаваме следните етапи на ипотечната сделка:

 1. Подготовка: кредитоискателят трябва да се подготви за процеса на ипотечната сделка и да кандидатства за кредит пред избраната финансова институция. Това включва както силно препоръчителни предварителни действия като набавяне на някои документи, така и предоставяне на лична и финансова информация, като доходи, дългове и имущество.Подходящ имот
 2. Преглед и оценка на имота: банката-кредитор изисква основни документи за имота и изготвяне на независима пазарна оценка за него. Обикновено от банката предоставят информация за оценителите, чийто оценки би приела без допълнителни валидации. Клиентът следва да се свърже с оценителя, за да извърши оглед и да определи стойността на имота, който ще служи като обезпечение за ипотеката.
 3. Одобрение на кредита: След като е събрана цялата информация за кредитоискателя и имотът е прегледан от правна и стойностна гледна точка, банката (кредиторът) взема решение дали да одобри ипотечния кредит и при какви условия.

  Одобрение на кредит

  Одобрение на кредит

 4. Подготовка и подписване на договора за кредит. След одобрение на кредита се подготвят необходимите документи и се подписва договор за кредит;
 5. Учредяване на ипотеката и плащане на разходи и такси: Кредитополучателят трябва да заплати разходите и таксите, свързани с ипотечната сделка. Тези разходи включват евентуални дължими данъци, такси за вписване, нотариални такси и др.
 6. Усвояване на кредита: след регистрацията на ипотечното вписване в съответния регистър се пристъпва към усвояване на кредита, съгласно условията на договора за кредит;
 7. Обслужване и погасяване на кредита: кредитополучателят започва да изплаща месечни вноски въз основа на договорените условия за кредита. Тук е мястото (а най-добре и по-рано) да се сформира резервен фонд или фонд за предсрочно погасяване на кредита.
 8. Завършване на сделката: ипотечната сделка се смята за завършена, когато кредитът бъде изцяло погасен и всички условия на ипотечния договор са изпълнени. Тогава се пристъпва към заличаване на ипотечното вписване и това можем да определим като финалния етап на сделката.

  Тук ще акцентираме върху първият етап, а именно подготовката за кредит.

  Най-често ипотечна сделка се налага, когато закупуваме недвижим имот и закупуваният имот ще служи като обезпечение по кредита. Но независимо дали кредитът е за покупка или става въпрос за друг вид ипотечен кредит, изискваната информация от страна на банките са доста сходни.

  Най-добре е процесът да започне с консултация с финансов консултант. Когато имате идея или проблем, чието решение не знаете какво е, се обръщате първо към приятел. Финансовият консултант е вашият най-доверен приятел. Задачата му е да ви помогне да намерите отговорите на въпросите си в този важен етап, да събере нужната информация за вас и имота, да структурира сделката и да изиска най-добрите условия от банката-кредитор. Не е малко, нали?! Със съюзник на ваша страна се постига повече.

  Търсене на финансов консултант

  Каква информация е необходима да си изясните на подготвителния етап заедно с вашия консултант:
  • Да добиете ясна представа за възможния максимален размер на кредит, който може да си позволите. Тук се вземат предвид различни фактори – какъв трудов договор работите в момента, какво е месечното ви възнаграждение, получавате ли друг доход, имате ли – и колко са – месечните ви задължения по други заеми, друго лице ще участва ли в сделката и др.;
  • Кои са предварителните отделни аспекти на желания от вас кредит: ще закупувате ново жилище или ще ипотекирате ваше собствено, с колко средства е необходимо да разполагате за самоучастие по сделката и разходите по сключване на съответната сделка и др.;
  • Каква ще бъде стратегията при новия кредит и ще има ли нужда от предварителни действия по преструктуриране/обединяване на съществуващи кредити, за да се постигне оптимален резултат за вас и да направи възможна ипотечната сделка;
  • Кредитният консултант ще провери и съгласува индивидуални оферти и условия за вас с различни банкови институции. Така ще може да вземете информирано решение към кой кредитор да се обърнете за сделката;
  • Може, и е препоръчително, да преминете през етап на предварително одобрение за кредит по доход. Този подход ще ви осигури спокойствие за бъдещия положителен резултат при кандидатстването за кредит. Тази възможност се предоставя безплатно от банките за клиентите и носи само плюсове;
  • С какви срокове за изпълнение на сделката разполагате и колко време реално е необходимо, за да я осъществите. Често пъти рекламите и предварителните обещания изглеждат доста примамливо и водят до усещането, че ипотечната сделка се финализира в рамките на само няколко дни. Реалните срокове обикновено са малко по-дълги и зависят именно от предварителната подготовка.

  В заключение:

  всички тези знания и, най-вече с какви средства разполагате, и какъв максимален кредит може да си позволите, много по-прецизно ще ориентират брокера на недвижими имоти. Така брокера ще е наясно с вида и качеството на търсения имот. Едва след избора на имот може да се пристъпи към кандидатстване за кредит и попълване на необходимите банкови документи за избраната институция. В този момент приключвате с първоначалния етап и преминавате към следващия.

  Всеки казус е различен. Няма универсални решения. А консултацията с финансов или кредитен консултант е безплатна. Не се лишавайте от нея!

  Повече за спецификата на имотите, приемливата оценка и влиянието върху възможния размер на кредит ще научите от следващата ни статия.

Колко важен е индивидуалният кредитен профил

Покупката на имот – действие, което ни поставя пред много въпроси и е дин от тях е: кога да се обърнем към финансов консултант и колко важен е индивидуалният кредитен профил

Търсенето и намирането на подходящ имот е процес, който завършва с разплащането по сделката за придобиване.  В този процес обаче има още един, ключов етап – осигуряване на финансирането за сделката. Всъщност този етап е може би най-продължителния и стартира още от самото начало на процеса за сдобиване с мечтаното жилище. И завършва с ипотечен кредит за покупката на имота.

В дългогодишната ми практика на финансист имам много случаи на клиенти, които се появяваха в офиса (или направо в банковия клон) вече харесали имот. Но без никаква идея могат ли да си го позволят и как ще се реализира тяхната мечта. С други думи – не малко хора слагат „каруцата пред коня“ (нашенска поговорка, която за разлика от други, е вярна…). И – не, не мога да зарадвам всички. Нерядко при този объркан подход, мечтата за бърза имотна сделка се стопява като „мартенски сняг през април“.

Затова и нашият основен съвет при търсенето на имот е да започнете с консултация с вашия финансов консултант!

Добрият професионалист разполага с достатъчно опит, експертиза и инструментариум, за да изготви кредитен профил (можете да заявите консултация за кредитна оценка тук).

Заедно с него да се обедините около разумния размер на финансова сделка. Съветът ще включва подходящо по размер кредитиране, а също и действия, които да предприемете докато търсите жилище.

Какво е кредитен профил ли?

Терминът се използва често от икономисти и кредитни консултанти, и навлезе в практиката при подготовката на клиенти за кредит. Не сме сигурни обаче, че извън официалните институции, кредитните консултанти изготвят задълбочен, макар и неофициален, кредитен профил на клиентите си.

И така – кредитния профил или кредитния рейтинг представлява комплексна оценка на ниво клиент или семейство. В него оказват влияние множество фактори и като минимум трябва да включва следните:

 • демографски характеристики (образование, семейно положение, местоживеене);
 • финансови факти (възнаграждение, източник на доходи, налични активи);
 • кредитна история (съществуващи кредитни продукти, информация за изплащането на активните и погасени кредити, брой кредитни продукти);
 • поведение и взаимоотношения (продължителност на трудова заетост и честота на смяна на работа, обслужваща банка, период на заетост и др.)
Кредитният профил не е статичен

Поведението и действията на всеки индивид влияят върху него и той може да се подобрява. Разбира се може да се променя и в негативна посока. Затова навременната консултация е ключов елемент от добрата финансова култура, и в частност – важен и първоначален етап в процеса по търсене и намиране на имот.

Нашата препоръка е (най-малкото) едновременно с решението да търсите активно имот, да организирате среща с добър (задължително – добър) консултант. Сигурни сме – платената комисиона или такса за консултацията ще се окажат едни от най-разумно похарчените средства от ваша страна!

Още един важен съвет – в случай, че кредитният ви рейтинг е нисък и повечето консултанти оценяват шансовете ви за минимални и дори нулеви – знайте, че не всичко е загубено. Ние, от FinPoint, сме разработили услуга с която в сравнително недълъг срок ще подобрите значително кредитния си рейтинг. Разбира се, изисква се желание да започнете и дисциплина, за да следвате стриктно плана, но усилието си заслужава и в бъдеще ще си спестите хиляди грешно дадени средства за скъпи кредити, заеми от неофициални институции и лица и др. Повече за нашата услуга „Кредитен рейтинг“ ще разберете на този линк.

Но да се върнем към основната тема – какво ще спечелите от навременната среща с финансов консултант?
 • На първо място реалистична представа за вероятността да получите кредит и възможният му размер. С други думи – ще имате яснота в какъв ценови диапазон да търсите имот.
 • Едновременно с това ще знаете къде във вашата кредитна оценка се виждат „грапавини“ и кои от тях можете да „изгладите“, така че да увеличите шансовете си да получите подходящ кредит.
 • Ще си осигурите професионален консултант, който ще бъде до вас през целия процес – до финализиране на сделката по придобиване на имота, а дори и след това.

Със сигурност този поход ще ви предпази от това да влезете в неразумна сделка и да загубите пари от нея, както и ще ви спести време да оглеждате и преговаряте за имоти, които не са за вас.

Нашите експерти са на разположение, за да обсъдим заедно възможностите пред вас.

Започнете процеса сега и заявете изготвяне на кредитен профил от FinPoint, който без да е официален рейтинг, ще ви даде детайлна представа за възможността да получите търсения кредит.

Огледалото на личните финанси

Можем ли да се вгледаме в себе си?

 

Уменията и навиците на хората да се вглеждат навътре в себе си се проявяват по един избирателен начин. Инстинктивно се пропускат несъвършенствата и се дава фокус на по-добрите постижения и характеристики. С лекота обаче се отбелязват недостатъците на другите. Забелязали ли сте колко често чуждите проблеми, не добри решения и живот са тема с близки и приятели? Разбира се, никой от коментиращите не „влиза в обувките“ на хората…., което е съвсем различна тема.

Същевременно вглеждането вътре в себе си, ама онова честното и коректно вглеждане, е доста предизвикателно. Изисква сила на характера. И да, за нещата, които хората харесват в себе си е сравнително лесно да бъдат признати и показани…. нали трябва да градим образ като за пример и да се похвалим с него?!

Когато обаче стигнем до намеренията или целите, които не сме постигнали, или областите в които не сме се представили на необходимото ниво, изведнъж става трудно – „тази работа не е като оная“ биха казали някои. Избираме не само да не говорим за тях, ами и да си затворим очите, да не ги виждаме, да не ги признаем дори пред самите себе си. Изглежда някак си по-щадящо да прехвърлим отговорността за непостигнатите цели на някой друг или на външни обстоятелства. Животът е виновен. Колегите, семейството, просто някой друг. Ако се намирахме в друга ситуация, с други хора и път, щяхме да постигнем повече….

В забързаното ежедневие често използваме един предмет за последен поглед към външния си вид и потвърждение за визията, която се готвим да представим на света около нас – Огледалото.

Отразява ни безпристрастно, като ни показва дали гримът си е на мястото, дали дрехите съответстват, дали са измачкани, дали косата е във вида, в който сме планирали да бъде и дали целият ни стил е такъв, какъвто го искаме…

Огледалото е уникален предмет. Отражение и събирателен образ на вглеждането в себе си.

Предмет, които извежда истината пред очите ни – за външния образ, за професионалните ни качества, за начина ни на живот, за финансовите ни решения ….Стига обаче да погледнем към него, стига да искаме да прозрем отвъд грима и визията, подготвена за външния свят. Стига да сме готови за трезва преценка за нещата, които принципно не са толкова лесно видими.

Какво означава това ли? Да сме готови да вникнем по-дълбоко отвъд повърхността. Да сме по-критични и достатъчно аналитични. Да се вгледаме във вътрешния ни свят. В постигнатото в различните сфери. Нека вземем за пример тази, която е най-близка и на нас – финансовата. Можем ли да си отговорим на въпроса дали финансите ни са това към което сме се стремили, дали са такива каквито сме искали да бъдат и както сме си ги проектирали в съзнанието преди години?

Ние сме сигурни, че тези от вас, които четат тази статия сте от хората, които имат амбицията…. не, не амбицията…, а силата и вътрешната убеденост да се вгледате в себе си и да сложите Огледалото на финансовите решения на почетно място във вашия живот и ежедневие. Осъзнавате, че когато преглеждате финансите, всъщност разгръщате историята на живота си и на решенията, които сте взели в един или друг момент от него. Точно както огледалото отразява нашите мимики и изрази, така нашите финанси отразяват решенията и поведението ни.

И не само! Всъщност виждате какво е текущото състояние и какво трябва да направите, за да постигнете визията към която се стремите.

В днешния свят – забързан, пълен с информация, с технология и общество преплетени в едно – често попадаме в лабиринта на финансовите предизвикателства. Инстинктивно действаме по навик и взимаме най-стандартните и познати решения. Това ни носи измамното чувство на спокойствие и увереност, че сме постъпили правилно и „като другите“. Това е усещането да заложиш на Сигурното…, а след време леко разочаровани осъзнаваме, че тези лесни решения всъщност не са осигурили живота, състоянието и статуса, към който сме се стремили.

Признаваме – не е лесно да допуснем факта, че успешното справяне с предизвикателствата и управлението на финансите се крие в нещо толкова обичайно, колкото е обичайното ежедневно поглеждане в огледалото? Както се грижим за външния си вид всеки ден, така да се грижим за финансите си всеки ден.

Понякога отговорите са пред очите ни, но докато някой не ни ги посочи, не ги виждаме.

Това е ролята на хора като нас. Като финансови консултанти е наша задачата да се вгледаме във вас в дълбочина. Да разберем вашите житейски амбиции, да анализираме какво работи във ваша полза и коя област изисква подобрение. Ние сме вашето огледало на личните финанси. И ще ви помогнем да бъдете последователни и отговорни в действията си. Ще ви насочим към по-здравословни и устойчиви финансови привички.

Процесът на бюджетиране, инвестиране и спестяване става нещо повече от просто задача – той става част от ежедневния ритъм, даряващ стабилност и сигурност.

Както Огледалото на стената издава не само външната красота, а показва нашите недостатъци и слабости, така финансовите експертите следва да бъдат безпристрастни и да показват грешките и възможните решения. Като отговорни хора бъдете честни към себе си, преценявайте и се консултирайте – този подход е ключът към ученето и постигането на по-добри резултати. Ако сте в състояние да видите и приемете обективната реалност, тогава сте на пътя към промяна и подобрение.

В заключение, огледалото на личните финанси е нещото, което може да ни насърчи да извлечем максимума от нашия финансов живот. Ако се насочим към него с любопитство и решителност, ще открием, че вглеждането в себе си през призмата на финансите може да бъде изключително обогатяващо и вдъхновяващо пътуване.

Ние се изправихме пред нашето Огледало. А вие направихте ли го?

Открийте възможностите си чрез нас. 

Пазарът на недвижими имоти към края на 2023 г.

Надценени ли са имотите днес и добро решение ли е покупката на имот с кредит?

Кратък анализ

Много информация може да се намери по темата и доста полярни мнения можем да получим от различни източници. Основният въпрос, който касае хората е дали имотите се намират в ценови балон? Или пък дали те не са най-правилното решение за запазване стойността на капитала.

Според нас – няма еднозначен отговор и решението зависи не само от пазарния цикъл и текущата позиция на имотния сектор в него, но и от индивидуалните потребности на конкретен участник в него.

Безспорно е обаче, че се намираме в етап, когато всяко действие трябва да бъде добре обмислено, а рисковете при решение за покупка са по-високи, отколкото година-две по-рано. Защо смятаме така?

Няколко са причините и факторите, които говорят по-скоро за увеличена несигурност на пазара и налагат един по-консервативен подход от страна участниците на пазара, особено от страна на купувачите.

 • На първо място ставаме свидетели на значително по-ниска достъпност на масовите, средностатистически по размер, имоти за 2023 г. Това е показател, използван от някои икономисти и анализатори, и той наблюдава съотношението между цените на жилищата и доходите на домакинствата (икономистите на УниКредит Булбанк наскоро публикуваха подробен доклад по темата). На база този показател се установява, че в повечето райони на София, както и в Пловдив и Варна нивото на достъпност на жилищата е доста ниско – около и под 10%. С други думи хората, които могат да си позволят покупка на имот са малцинство и пазарът не може да се подхранва устойчиво с високо ниво на търсене.
 • На второ място– нека погледнем случващото се в Европа. Ще забележим, че в не малко държави цените на имотите бележат спад или ясно проявена тенденция към задържане. Водещата икономика в ЕС – Германия – е водеща и в тази посока. Охлаждането на цените там е почти 10%, вероятно продиктувано от нарастването на лихвите по ипотечни кредити и очакването, че периодът на ниски лихви остана в миналото. През последните дни се появи информация за фалит на един от гигантите на имотния пазар в Европа – групата Signa, която не успя да си осигури свеж капитал. Тя оперира на пазарите в Германия, Австрия и Швейцария. Фалитът й, дори и да не разтърси пазара на имоти, ще окаже влияние върху него и ще задълбочи несигурността.

Споменахме лихвите в Европа – вероятно периодът на повишение на лихвените нива е по-скоро към края си, но със сигурност икономиките излязоха от периода на нулеви и отрицателни лихви. Неминуемо новите кредити и голяма част от съществуващите кредитни портфейли ще работят при по-високи лихвени нива.

В България вървим с период на забавяне във времето при тези процеси, но със сигурност ставаме свидетели на плавно покачване на лихвените нива, което очакваме да продължи и през следващата година. При влизането ни във валутния съюз и приемане на еврото е твърде вероятно не само новите кредити да бъдат повлияни, но и съществуващите кредити да приемат подходящ базов лихвен процент/индекс, който да доведе до по-справедливи  високи лихвени нива.

 • Третият компонент са политиките на банките, който влияе на пазара на кредити и имоти. Тук също сме в период на по-консервативен прочит и, отново, достъпът до кредити на част от резидентите намалява.

Ако комбинираме трите изброени по-горе фактора и очакваните промени при тях се случат (макар и не рязко) в очакваната посока, то общият резултат ще бъде: по-скъп кредит, с пове   че изисквания от страна на банките, насочен към леко надценен пазар на имоти (поне в отделни райони).

Затова и нашата позиция е да преценявате внимателно кога да се насочите към покупка на имот, да се подготвите по-добре за евентуална сделка и да си осигурите достатъчно буфери за неблагоприятни ситуации.

Нашите експерти са на разположение да обсъдят с вас всяко инвестиционно намерение и да ви предоставят необходимата консултация. Тя е безплатна. Не е нужно да отлагате. Един разговор в точния момент, може да се окаже несравнимо полезен. Последвайте линка за Заявка за консултация или директно ни позвънете на телефон.

Подводните камъни при финансиране на бизнес

…Или как да получим и използваме подходящ бизнес кредит

 

Определено предприемачите знаят колко е важно да подкрепят бизнеса с необходимия капитал – бил той собствен или привлечен. Наличието на достатъчен по размер, с подходящ срок и при приемлива цена, капитал е горивото, което подклажда един бизнес и подпомага растежа на предприятията. Бизнес кредитите и различните кредитни улеснения са важен и най-разпространен инструмент в тази посока.

Въпреки това, при некоректно управление, кредитите могат да доведат до сериозни финансови проблеми за компаниите и дори – да спънат бизнес начинанията. Затова в тази статия ще разгледаме някои от най-честите грешки, които предприемачите (а и банкерите) допускат при използване на бизнес кредити.

 1. Неосъзнато заемане на средства – понякога фирмите сключват договори за кредит и заемат средства без ясна представа как ще ги използват. Пренебрегва се едно от основните правила да има ясен и детайлен бизнес план, който да определя какво се очаква да се постигне и как ще се използва заемния капитал. Когато липсва ясната визия, средствата с лекота се използват за неефективни направления и заемният капитал започва да тежи без да носи добавена стойност.

 

Пример – най-често това се случва с т.нар. предварително одобрени лимити за оборотни средства, които банкерите щедро предлагат, а предприемачите с охота приемат.

 

 1. Неправилна оценка на нуждите от финансиране – някои предприемачи заемат повече, отколкото е необходимо и това води до по-високи разходи по кредита, а също и до влизане в проекти, които са „твърде голяма хапка“ за компанията.

 

Пример – инвестиционен проект без осигурено собствено участие и  финансиране на начинанието със 100% заемен капитал. Така рисковете и за двете страни – кредитор и кредитополучател – нарастват значително.

 

Преди да прибегне до кредит собственикът или мениджърът на компанията трябва да направи прецизна оценка на текущите и бъдещи нужди за финансиране, както и на реалните финансови възможности.

Бизнес кредитът трябва да бъде инвестиран в проекти и активности, които ще допринесат за растежа и развитието на предприятието. Избягването на този принцип може да доведе до невъзможност за връщане на заема поради липса на приходи/добавена стойност.

 

 1. Използване на неподходящ кредитен продукт – кредитите за оборотен капитал, особено за малките и средни фирми са продуктово стандартизирани в значителна степен от водещите банки и се базират на няколко основни показателя. Това, разбира се е страхотно облекчение, както за кредитоискателите , така и за самите банки защото прави процеса по-лесен и ускорява сроковете за обработка на кредитно предложение (Time to „yes”) и за реално получаване на средствата от клиента (Time to cash).

Тук обаче идва и разликата с процеса при един инвестиционен кредит, при който се изисква документална обосновка на целта на кредита, осигуряване на собствено участие, увеличен документооборот и т.н.

 

Пример – не рядко тези, които предпочитат да вложат по-малко усилия и да намалят административната тежест (кой не би предпочел такъв вариант?!), се обръщат към оборотното финансиране вместо към инвестиционен кредит.

 

А разликите не са малки. Като започнем от това, че инвестицията в дълготраен актив не възстановява стойността си за няколко месеца и ползването на неподходящ кредитен продукт изкривява баланса на фирмата. И достигнем до риска от затруднения при предоговаряне на оборотния кредит (обикновено на всеки 12 месеца).

 

 1. Игнориране на алтернативни финансови възможности – при избора на бизнес финансиране е важно да се изследват различни финансови възможности. Те буквално са навсякъде около нас, но не много хора са запознати със съществуването им: Интернет платформите за кредити, инвестиционните фондове, ползване на факторинг и други алтернативни източници на финансиране могат да предложат по-изгодни условия за определени бизнеси, отколкото традиционните банкови заеми.

Предприемачите трябва да упражняват стриктен финансов контрол и мониторинг върху използването на кредитите и кредитните улеснения. Редовният финансов анализ помага за откриване на евентуални проблеми и подобрява възможността за вземането на корективни мерки.

 

 1. Недостатъчен фокус върху параметрите и условията на кредита – много предприемачи се фокусират върху един параметър на отделна сделка: лихвения процент или предложение за кредит без материално обезпечение. Такъв подход може да доведе до непредвидени разходи и затруднения при обслужване на кредита.

 

Пример – съпътстващите такси и условия за допълнително използвани продукти, могат да доведат до по-ниска лихва по кредит. От друга страна ако тези допълнителни продукти не водят до добавена стойност за компанията, то разходите по тях може и да надхвърлят ефекта от намалената лихва по кредита.

 

Друг важен аспект, освен анализа на условията по кредита, е да се анализира ефективността на съответния проект – например, проект с вътрешна норма на възвращаемост близка до нула, не може да стане рентабилен, дори и да ни финансират с най-добрите кредитни условия.

Вземането под внимание на тези аспекти от процеса на осигуряване на подходящо финансиране е предпоставка за намаляване на рисковете за дейността и подобряване стратегическото управление на финансите на предприятието. Внимателното планиране и поддържането на високо ниво на информираност са ключови аспекти на добрия мениджмънт и гаранция за успешното развитие на бизнеса.

Ако ви предстои да вземете решение как да финансирате ваш проект или да подкрепите дейността на фирмата, свържете се с експертите на FinPoint за безпристрастна и професионална консултация. Тяхна задача ще бъде да направят финансов анализ на фирмата, да дефинират реалните потребности от финансиране и да предложат правилния продукт за това. Линк към: Заяви консултация.

Как да защитим личните си финанси в периоди на несигурност

Икономическата реалност

Светът се бори с инфлацията, новините са изпълнени с информация за предстоящо или току-що проведено заседание на голяма Централна банка. И обикновено ни предупреждава за възможно повишение на лихвите. Банковите кредити почти навсякъде се предоставят с по-високи лихвени нива (за късмет в България този процес върви с известно забавяне и много малки стъпки). Самите банки вече предприемат по-консервативен подход към клиентите. Във важни региони се провеждат военни действия (съвсем недалеч от нас).

На много от макроикономическите показатели и трендове не можем да повлияем, но можем да повлияем върху собствените си действия, за да защитим и надградим личните си финанси и богатство.

Не знаем колко дълго ще продължи несигурната икономическа и политическа ситуация, затова е по-добре да действаме предвидливо, вместо просто да чакаме страстите да се уталожат и да се надяваме, че всичко ще продължи постарому.

Ето някои кратки препоръки и съвети за ефективна защита на личните финанси:

 1. Прегледайте внимателно месечните си приходи и разходи. Създайте бюджет, който отразява вашите реални финансови възможности. Идентифицирайте области, в които може да направите оптимизации. Помислете къде са вашите буфери ако, например, цените се повишат с 20%. Ако имате нужда от съдействие за сметките или не знаете как да изготвите бюджета си- ние сме на ваше разположение. Ще направим това заедно имайки предвид ежедневието ви и детайлите в него. Разгледайте плана ни на следния линк: „Позволи си повече“ ;
 2. Прегледайте фонда си за спешни случаи. В тази ситуация е важно да го имате и да бъде в размер около горната граница на препоръчителното ниво (поне равен на разходите ни за 6 месеца). Не забравяйте обаче, че „замразяването“ на всичките ни средства на депозит също не е добра идея – в ситуация с високо ниво на инфлация наличните средства се излагат на прекомерен риск от обезценяване;
 3. В тази ситуация не бихме препоръчали тегленето на нов кредит, освен ако това не е крайно необходимо. През последните години станахме свидетели на сериозен ръст при ипотечните кредити, подпомагащ ръста в цените на имотите. И стигнахме до ценови нива, които ги правят имотите по-малко достъпни за част от населението. Това се дължи на изпреварващото покачване на техните цени (и тези на строителните материали), спрямо покачването на доходите. Добавяйки ситуацията на покачване на лихвените нива, покупката на имот с кредит следва да бъде доста селективна. Още по-бдително трябва да подхождаме при сделките „на зелено“, където традиционно се проявяват повече рискове: риск от недовършване на сградата; финансови затруднения при инвеститора; риск от промяна в цената, породена от нестабилност при цените на строителните материали и т.н.

Затова препоръчваме да се прегледат действащите кредити и тези от тях, които не са с добри условия, да бъдат предоговорени или да предприемете действия за ускорено погасяване.

 1. Проверете вашите застрахователни полици и се уверете, че имате добро покритие и защита. Не пренебрегвайте нищо – имущество, здраве, доходи…. Представете си как в периоди на висока инфлация и увеличени разходи ни се налага да плащаме за ремонт, защото сме имали щета, но не сме сключили имуществена застраховка. Неприятно, нали? Голяма част от застраховките струват няколко лева на месец…
 2. Инвестирайте разумно – в периоди като този следете по-често своите инвестиции, за да можете да реагирате в случай на необходимост. Това не означава да не инвестирате изобщо, дори много често инвестициите от периоди на криза се отплащат по-добре. Просто – не слагайте розовите очила и се оглеждайте за рискове…. и за възможности. Сещам се за онзи цитат на Уорън Бъфет: „Като отмине приливът, разбираш кой е плувал гол“.

Стратегия от типа „спестовен план“ обикновено е мъдро решение, като в подобна ситуация минимизира риска, без да е необходимо да сте експерти в сферата. Основната му идея е регулярно инвестиране с малки суми, например ежемесечно. Печелите достъпност и осреднена стойност на инвестициите.

Разнообразието на различни активи във вашия инвестиционен портфейл е важно. Диверсификацията намалява риска и предоставя възможност за по-стабилни резултати през различни икономически сценарии.

 1. Инвестирайте в своето образование и умения. Подгответе се за промените в икономическата обстановка, като развивате компетенции, които са търсени на пазара на труда. Впрочем това винаги е добра идея и ако добавите повишаване на финансовото познание, то тогава ще се справяте още по-добре с останалите 5 съвета.

Вместо финал – просто помислете и се консултирайте с експерт

Това са нашите 6 основни препоръки за фокус върху личните финанси в периоди на криза. Наясно сме, че изисква внимание, планиране и дисциплина. Следвайки тези съвети, ние вярваме, че ще създадете по-устойчива финансова основа, която да ви предпази в периоди на икономическа криза.

Бъдете информирани, решителни и готови да приспособявате финансовите си стратегии спрямо променящите се обстоятелства.

Ние сме на разположение за консултация и подкрепа при вашият индивидуален план. Важно е да направите първата стъпка.

Нова учебна година= нов кредит: Съвети за Родители

Нова учебна година= нов кредит: Съвети за Родители

 

Всеки Септември новата учебна година се превръща в предизвикателство за родителите, особено финансово. С увеличаването на разходите за образование, включително учебни материали, учебни такси и дори лични компютри или таблети, родителите често търсят кредити, за да осигурят на своите деца качествено образование и спокойствие при посрещане на всички възникнали нужди по това време на годината.

В тази статия ще разгледаме някои съвети и насоки за родителите, които търсят кредит за новата учебна година на своите деца, но те са валидни и за всички останали ситуации, които предизвикват необходимост от заем.

 

 1. Изчислете ориентировачна сума на разхода:

Първата стъпка преди да търсите кредит е да изчислите колко средства реално са ви необходими за да посрещнете всички нужди свързани с детето ви, както за училище така и за извън класните дейности. Включете всички разходи, като учебни материали, учебни такси, дрехи и други принадлежности. Допълнете с разходите за спорт или курсове извън училище (ако посещава или планирате да го запишете на такива), джобни и други бъдещи плащания по време на учебната година. Този бюджет ще ви помогне да определите каква е общата сума на очаквания разход, с колко разполагате като средства в момента и колко реално са ви необходими, в случай че не ви достигат. Така ще знаете сумата на кредита, от която наистина имате нужда като намалите шанса да вземете прибързано решение, което може да не покрие очакванията ви или да бъде излишно.

 

 1. Проучете различни видове кредити и техните условия:

Сега, когато знаете размера на кредита, от който имате нужда може да пристъпите към проучване. Всяка институция предлага различни възможности за финансиране. Най-често срещаните опции включват: бързи кредити, потребителски кредит, образователни заеми, овърдафти и кредитни карти. Сравнете уловията им: начин на погасяване, лихва, срок и други такси съпътстващи кредита. Целта е да направите правилен и информиран избор. Този които няма да ви тежи във времето и бюджета, и ще покрие най-добре вашите нужди. Не бързайте в решението си. Ако информацията ви обърква или нямате време за проучване, винаги можете да се обърнете към нас!

 

 1. Проверете дали рефинансирането не е по-добрият избор за вас:

Важно е докато обмисляте новия заем, да допуснете възможността (или според нас: задължително да вземете предвид) ако обслужвате други кредити, да обедините някои от тях като допълните размера с нужната нова сума за кредит. Така бихте могли да получите по-добри условия и за стария и за новия заем. Ако избере и по-дълъг срок за погасяване, това ще ви позволи връщането на кредита да стане по-лесно и достъпно за вас.

 

 1. Обмислете образователните (студентски) заеми:

Образователните заеми или наречени по друг начин: студентски кредити обикновено имат по-гъвкави условия за погасяване като например: гратисен период през целия срок на обучение, без някои от стандартните такси важащи за останалите кредити, лихва, която се начислява само върху усвоената част от заема, срок на издължаване до 10 години след гратисния период. Подходящи са най-вече за финансиране на образование във висше учебно заведение.

 

 1. Посъветвайте се с финансов консултант:

Ако имате съмнение как да процедирате или имате въпроси относно оферти, условия и начин на финансиране, не се колебайте да потърсите съвет от финансов консултант. Неговата роля е да ви помогне да вземете информирано решение и да намерите най-подходящия кредит за вас.

 

 1. Планирайте бъдещето:

Когато вземате кредит, е важно да планирате как ще го върнете. Съставете си бюджет. Той дава яснота върху разполагаемите средства и разходите, които имате. Ще ви отговори и на въпроси като: какъв кредит можете да си позволите, каква месечна вноска няма да ви затрудни да погасявате, за колко време бихте върнали кредита и др. Можете да включите и други бъдещи плащания и/или финансови цели, които имате предвид. По него си създайте план за поддържане на финансов баланс и се стремете да го следвате.

Ако това ви се вижда трудна задача, имаме подходящо решение. Разгледайте го: „Позволи си повече“.

 1. Приемете предизвикателство от нас: направете план за спестявания.

Когато заговорим за спестявания първата реплика на хората е: дохода не ни стига и сега, камо ли да успяваме да заделяме средства за спестявания. Така ли е наистина обаче! Нека ви дадем два примера за размисъл и достъпни като финанси за всички:

 • Ако всеки ден заделяте по 2 лева (сума равна на една закуска), това прави 60 лева на месец спестени средства, Умножени по 12 месеца, уравнение ще покаже, че за една година вие ще сте заделили 720 лева без да смятаме дохода от лихва върху тях.
 • Ето друг пример: Една вечеря за двама днес е трудно да се заплати под 100 лева. Така ли е? Вие колко пъти месечно излизате? Имате ли възможност и по-важното: бихте ли взели решение да пропуснете едно излизане навън, а парите отредени за него да заделите настрана. Сметките ще покажат, че ако го направите, вие всеки месец ще сте отделили по 100 лева. Т.е. за една година ще сте натрупали спестени средства в размер на 1200 лева. Тези средства биха ли ви помогнали да се чувствате по-уверени да посрещнете непредвидени разходи през годината!

Практичен съвет от нас. Бъдете изобретателни: касичките не са само за деца!

NB! Вземете си подходяща такава и всеки ден слагайте по нещо в нея. Сумата определяте вие. В края на месеца събраните средства внесете в отделна сметка в банката, най-добре в такава, към която нямате дори дебитна карта. Така спестените пари няма да са леснодостъпни за вас и няма да се изкушавате да посегнете към тях в случай на нужда.

Разглеждайте спестяването като навик, който създавате и впоследствие ще извършвате несъзнателно. Пробвайте.

 

Знаем че новата учебна година може да бъде предизвикателство, както за родителите така и за децата. Но също така вярваме, че с правилната подготовка и информация можете да вземете информирано решение за вас и вашите финанси. Помислете внимателно върху нуждите си и възможностите, които имате. Вече не е лукс или странност да се обърнете за съвет или консултация към професионалисти. Ежедневие и помага. Опитайте!

Енергийно ефективно решение – фотоволтаична система за битови нужди

През последните няколко години усилено се коментират ползите от внедряването на т.нар. възобновяеми енергийни източници и, като техен представител, фотоволтаичните системи се радват на все по-висока популярност. Електроенергийния системен оператор (ЕСО) в своята статистика за миналата година цитира ръст от 38,5% на капацитета на фотоволтаичните централи у нас, а от пролетта стартира кандидатстването по Европейската програма за финансиране на фотоволтаични системи за домакинствата.

С други думи – достъпността на внедряването на фотоволтаична система за физически лица е повече от добра и отваря възможност за много домакинства да бъдат енергийно ефективни в дългосрочен план, което преведено на съвсем разбираем език, ще означава по-ниски сметки за потребление на ел.енергия.

За хората, които не са запознати с ролята и функциите на фотоволтаичните системи, накратко ще разкажем как действат и защо се считат като едно от най-екологичните решения. Фотоволтаичните панели (понякога наричани слънчеви) трансформират слънчевата енергия в електрическа. Именно този факт ги прави толкова интересни – след първоначалната инвестиция, последващите разходи за поддръжка са относително ниски, а всеки ден с ясно време и слънчево греене, води до производство на ел.енергия. Географското положение на България на практика поставя всички райони в подходяща зона за инсталиране на фотоволтаични централи.

Естествено, както при всяка друга електроцентрала или производствен актив, така и при фотоволтаиците са налице различни модели, които имат различна ефективност. Иновациите навлизат почти ежедневно и вече новите и качествени системи позволяват да се генерира по-висока мощност от по-малко пространство заето от фотоволтаични панели.

Конкретни ползи

Променящите се цени на ел.енергията показват, че не можем да сме сигурни дългосрочно какви ще бъдат разходите за енергия – нито за битовите потребители, нито за бизнеса. А по-високите цени на ел.енергия правят по-ефективна инвестицията във фотоволтаична система. Експертите казват, че една фотоволтаична система за собствено потребление, с мощност 10 kWh, може да осигури до 50-60% икономия от годишните ни разходи за ел.енергия.    

При бизнеса ефектите се измерват не само със спестените разходи, но и с по-точно прогнозиране на разходите, от там и с гарантиране на себестойността на продукцията и услугите, което пък води до предимства при договарянето с контрагенти и сключването на изгодни търговски договори.

Без значение от ползвателя – домакинство или бизнес – възможностите да произвеждаме ел.енергия от фотоволтаици са налице и са повече от оправдани, като разпознаваме следните цели на произведената енергия:

 • За собствено потребление – може би най-икономичния и логичен вариант. Води до спестяване на разходите за ел.енергия, по-точното им прогнозиране и чисто нормативно се ползва от най-олекотения административен процес в тази сфера. Възвращаемостта от инвестицията или срока на изкупуването й зависи от цените на ел.енергия, но можем да го обобщим в интервала между 4 и 7 години. Допълнителен плюс за инвестиция предназначена изцяло за собствено потребление е възможността да се кандидатства и да се получи безвъзмездна финансова помощ по някоя от действащите или предстоящите мерки, част от Плана за възстановяване и устойчивост.
 • За собствено потребление и продажба на излишъка – при подходяща мощност на фотоволтаичната инсталация този вариант може да максимизира ефекта от инвестицията в нея и да доведе до още по-добри резултати от икономическа гледна точка. За добри резултати е препоръчително инсталациите да са с мощност от поне 30 KwT.
 • За продажба на ел.енергия – тук вече говорим изцяло за търговска дейност. Необходимо е да се изгради фотоволтаичен парк (фотоволтаична електроцентрала), който е съпроводен с цялото необходимо оборудване и отговарящ на нормативните изисквани за изграждането на този род централи. При тази цел на инвестицията говорим изцяло за бизнес потребност и бизнес логика на проекта.

Тъй като статията е насочена предимно върху възможностите в момента физическите лица (домакинствата) да си осигурят финансиране за инвестиция в тази посока и да облекчат разходите си за ел.енергия в дългосрочен план, ще продължим с възможностите в тази посока, а именно:

Как да изградим фотоволтаична инсталация за собствено потребление и можем ли да получим финансова подкрепа за тази цел?

Краткият отговор е – да, това е възможно и никога досега не е било толкова лесно и близко до всяко едно домакинство в страната.

Все още е отворена за кандидатстване програмата на Министерството на енергетиката за безвъзмездно финансиране на фотоволтаични централи за нуждите на домакинствата, а се очакват и следващи приеми след приключване на текущия. Изискванията към допустимите кандидати са подробно описани в условията на програмата, като част от основните са: кандидатите да са всички физически лица, да обитават собствено жилище, което да е основно за тях и на същия адрес да няма регистрирано юридическо лице. Целта е да се замени неефективен източник на енергия (печка, котел, камина и др.). Субсидията е в размер до 70 % от направените разходи за изграждане инсталацията и не може да надхвърля 15 000 лв. Пълната информация за кандидатстване можете да намерите на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2

Изграждане на фотоволтаична система

Заедно с нашите партньори, ние от FinPoint разработихме комплексна услуга, която осигурява плавно преминаване през целия процес:

 • Налични са готови решения за избор на фотоволтаична инсталация, в зависимост от потребностите на съответното домакинство. Предложенията са налични както във вариант с поставяне на батерия за съхранение на произведената ел.енергия, така и във вариант без батерия.
 • Инсталацията ще бъде монтирана от квалифицирани експерти, притежаващи необходимия опит, знания и сертификати за тази дейност и отговарят на изискванията на програмата.
 • Съдействаме с осигуряване на финансирането при най-добри условия и параметри изцяло съобразени с индивидуалните възможности;
 • Административно съдействие в процеса на набавяне на необходимите документи, разрешителни и пр., вкл. и с кандидатстване за програмата за безвъзмездно финансиране;
 • Застраховане на фотоволтаичната централа за нуждите на домакинствата и при условията на Програмата.

Чрез тази комплексна услуга си осигурявате цялостен процес, гарантиран от професионалистите ангажирани в него. Същевременно няма да ви се налага непрекъснато да се информирате за всеки дребен детайл или изискване, и да губите време за изпълнение на всички нормативни и административни изисквания.

За да заявите консултация и начало на процеса – подайте заявка чрез нашата форма за консултация https://finpoint.bg/contact/  или на имейл: