План – Семейни финанси

изготвяне на семеен финансов план с фокус върху дългосрочните резултати. Комплексни решения, съчетаващи действия в сферата на кредитиране, спестяване и инвестиции.
Цена 150 лв