Важни въпроси при покупка на жилище

Имате ли нужда от отговори на въпроси свързани с покупка на имот, отпускане на ипотечен кредит, разходи свързани със сделката?

След разговор с много клиенти, решихме да се опитаме да бъдем полезни на повече хора като дадем информация на някои въпроси, които си задава всеки, който обмисля или вече е взел решението да инвестира в имот. Дали като основно жилище или с цел доходност – стъпките и въпросите са валидни и в двата случая.

Каква е разлика между финансовия консултант и кредитния посредник?

Кредитният посредник е консултант, който съдейства на клиента в нуждата му от финансиране чрез потребителски, ипотечен или фирмен кредит от банкова или небанкова организация. При вече отпуснати кредити, може да съдейства за подобряване на условията по текущите заеми или обединяване на задълженията с цел намаляване на месечните разходи по тях. Води комуникцията с институцията и съдейства с документацията.

Финансовият консултант от друга страна е с по-комплексна роля. Той често стартира работа с клиента още преди да възникне нужда от кредитиране, ако разглеждаме пример свързан с  тази необходимост. Неговата добавена стойност към клиента е, че консултацията му обхваща аспекти от личните финанси, т.е. анализира цялата картина. Изгражда и подрежда разпределението между доходите и разходите, които има даден човек. Взима предвид сегашните и бъдещи цели във финансов план, може да предложи стратегия за предсрочно погасяване на задължения, за начини и възможности за спестяване и инвестиция, включително и да предостави информация за подходящи застрахователни продукти. Финансовият консултант търси, дефинира и определя финансовия измерител на целите на клиентите, така че да предложи релевантни продукти, с които да ги реализират по максимално комфортен начин.

С по-обширния поглед и комплексната консултация, клиентите посрещат по-добре подготвени своите житейски предизвикателства.

Ако планираме да закупим имот, кога е най-подходящо да проведем консултация с кредитен или финансов консултант: преди или след като сме харесали вече имота?

Нашият съвет винаги ще бъде: преди! Една консултация дава яснота какво е текущото ни състояние, какво целим, какви са възможностите ни, какъв кредит бихме могли да си позволим, от колко лични средства се нуждаем извън кредита за посрещане на разходи по покупката и други детайли. Това помага при търсенето на имот – да знаем къде, с каква големина и до какви сума можем да си позволим жилище.

Колко преди избора на имот да се осъществи консултацията?

Добър вариант е около 6 месеца преди да настъпи моментът за покупка. Срокът позволява да се планира, спести или коригират някои финансови параметри, така че да може да се избегнат някои препятствия за постигане на желаната цел.

Какво включва финансовият план?

Той винаги стартира със запознаване на детайлите във финансов аспект при клиентите. Често на първа среща клиентите се чувстват като на интервю, защото консултанта задава много въпроси, които в последствие анализира и претворява в план за действие. Въпросите стартират с житейските цели като преминават във финансови такива – от настоящето към бъдещето. Като например – какво предстои за клиента в личен план, семеен ли е, има ли деца, планира ли да стартира бизнес или начинание, което изисква инвестиция, планира ли спестяване на средства за образование за него или за децата му, планира ли – и в какъв размер – да разполага със заделени средства за по-късни години. След получената информация, често на втора среща, на клиентите се представя индивидуално изготвен финансов план с разбивка на приходи, разходи, подходящи продукти, с които да постигне целите си и дори препоръки за финансови навици, които следва да коригира или да предприеме, така че да постигне оптимални резултати.

Всичко ли има финансов измерител и каква е ролята на финансовото ни положение за щастието ни?

Разбира се, не всичко се измерва с пари. Но ежедневието ни е свързано с нуждата от такива, за да си осигурим живот, който носи нужното удовлетворение. Закупуването на храна, облекло, транспорт, социален живот, работа, жилище – всичко изисква средства. Често тези теми няма с кого да обсъдим и да получим правилна оценка и препоръки. Затова са консултантите.

Какъв е подходът ни към определяне на бюджет за закупуване на жилище и как можем да се подготвим за бъдещите разходи свързани него?

Често първо харесваме дадено жилище и чак тогава се замисляме как можем да си го позволим. Тази ситуация не е желателна и крие рискове, както да изберем неподходящи продукти или ненужни такива заради кратките срокове, с които разполагаме, така и изобщо да не можем да постигнем целта си точно в този момент. Нашият съвет е да се планира покупката предварително, което включва запознаване с условията и разходите, които въпросната покупка води със себе си. Само така можем информирано да вземем най-доброто решение в ситуацията.

Защо цялостното финансово планиране е важно, а не разделянето му на части?

Когато разглеждаме дадена нужда или ситуация в частност, без да имаме предвид как тя се отразява на живота ни като цяло, рискуваме да намерим решение или да предприемем действие, което няма да се впише или отрази добре на останалите сфери от живота ни.

Пример: търсим кредит в определен размер поради дадена причина. Пресметнали ли сме обаче как той ще ни се отрази в дългосрочен план, ще стопира ли друга цел, която желаем да постигнем, струва ли си да предприемем тези действия точно сега, можем ли да постигнем по-добри резултати и условия ако променим нещо и др.

Може да изглежда сложно и изискващо време за размисъл, но цялостния поглед води до обмислени решения и правилно напасване на нуждите в комплексната картина на живота ни.

Кои са етапите на финансово планиране?

Можем да ги резюмираме в четири основни точки, за които е добре да се грижим да набавим във времето и които един добър финансов план включва като изчисления как да ги постигнем:

Финансов план

Финансов план

– Средства нужни за създаване на резервен фонд

– Средства за дългосрочни цели

– Средства за покриване на кредити задължения

– Средства за покриване на текущите ни нужди

Какво можем да очакваме от служител представител на дадена компания спрямо независим консултант?

Можем да очакваме от консултацията със служител представител на дадена компания като банка например, да ни представи продуктите и услугите, които се предлагат от неговия работодател. Не можем да очакваме, че служителят ще ни посъветва да потърсим услугите на друга фирма, тъй като смята, че те по-добре отговарят на нашите нужди. От друга страна независимият консултант е запознат с различните възможности в различните институции и след като се запознае с нашите цели ще ни насочи към тази организация, чиито продукти най-добре отговарят на това, което търсим.

Какви финансови фактори са важни да се имат предвид при взимане на решение за покупка на имот?

Освен самата стойност на желания имот е редно да се вземат под внимание фактори, които следват от обкръжаващата среда и локация на избрания имот. Те имат значение както за качеството на живот, така и за разходната част по притежанието на конкретното жилище като: такса за поддръжка на имота, разходи за транспорт до месторабота, училища, градини, социални дейности.  Факторите, които също влияят на цената са и условията, при които би се отпуснал ипотечен кредит, за хората които имат нужда от него. А условията зависят не само от текущия профил на клиента, но и от действията му в миналато, в случай че е ползвал вече кредитни продукти. Когато има кредитна история, която не е най-добрата (лоша кредитна история или „лошо ЦКР„) и е допускал просрочия по заеми, това ще повлияе на решението на банките при какви параметри биха отпуснали нов кредит на клиента. При хора с лоша кредитна история избора на кредитен продукт може да е ограничен или да се наложи да ползва такъв от небанкова институция, при по високо оскъпяване на услугата.

Закупуването на имот може ли да се разглежда като актив за неговия собственик или носи повече разход от приход за него?

Когато пресмятаме плюсовете и минусите на една покупка е добре да се опитаме да запишем всички евентуални детайли, които ще окажат влияние в сметките. Някои от тях са: къде живеем към момента и колко ни струва да живеем там; какъв е разходът за придобиване на жилище; какво е оскъпяването и месечната вноска по ипотечен или потребителски кредит, ако ще ползваме такъв; в подходящ район ли е избраното жилище; големината съобразена ли е с нашите възможности и нужди; ако новозакупеният имот ще се отдава под наем – какъв месечен наем можем да му определим; колко ще вложим в обзавеждане и поддръжка; ще имаме ли време да се грижим за имота или ще ползваме външни услуги на фирми по управление на имоти и др.

Само така можем да определим дали дадената покупка ще донесе ползи на собственика й.

Факторите определящи дали даден избор е в полза за нас, или не, са много. В помощ за анализа са финансовите консултанти, които съдействат и насочват чрез правилните въпроси.

Какъв размер от инвестициите ни следва да са в недвижими имоти?

Правилото на баланса за инвестиция гласи винаги разпределението на активи да бъде в няколко продукта и инструмента. Всички експерти ще застанат зад мнението, че не е добро решение да се влагат средства само в един вид инвестиция – в случая в имоти. Но последната и тежка дума има клиента, повлиян от неговите разбирания и нагласи в тази посока. Да не забравяме, че рискът остава за инвеститора. Изборът също.

Въпросите са дискутирани по-подробно при гостуването ни в подкаста на КА5 Имоти с Антон Илиев и можете да ги чуете следвайки следния линк: КА5 имоти – „Квадратен метър“ Епизод 9: Как да оптимизираме бюджета преди покупка на имот/първа част (youtube.com)

Ние с удоволствие ще отговорим на всичко, което не успяхме да засегнем в този материал като ни потърсите. Контактите ни са тук: Безплатна консултация!