Tag Archive for: Кредитен консултант

Важни въпроси при покупка на жилище – Част 2

Важни въпроси при покупка на жилище –

Част 2

 

В този материал отговаряме на още въпроси, които често клиенти тръгнали в посока покупка на жилище имат. И особено, когато покупката ще бъде финансирана с ипотечен кредит.

 

Ако сте пропуснали Първата част на тема покупка на имот, ипотечен кредит и защо да ползваме финансов или кредитен консултант, погледнете я. Може там да е отговорът, който търсите.

А тук оставяме линк към двете части на разговора ни в подкаста на КА5 имоти – Квадратен метър, в който дискутираме разгледаните въпроси при ипотечния кредит по-подробно:

Първа част: КА5 имоти – „Квадратен метър“ Епизод 9: Как да оптимизираме бюджета преди покупка на имот/първа част (youtube.com)

Втора част: КА5 имоти – Квадратен метър Епизод 10: Как да оптимизираме бюджета преди покупка на имот/втора част (youtube.com)

Надяваме се, да сме ви полезни.

Какво е правилното разпределение на доходите в ситуация, в която се стремим към или вече имаме ипотечен кредит?

За да се чувстваме максимално комфортно има правило в Личните финанси, което се опитва да намери израз на баланса в разпределението на доходите:

40% от доходите ни следва да отиват за покриване на текущите ни разходи

10% от доходите ни следва да заделяме за резервен фонд, т.е. да спестяване за „черни дни“.

20% от доходите ни да заделяме за дългосрочни цели и потребности.

Финансов план

Финансов план

30% от доходите ни да покриват кредитни задължения, ако имаме такива.

 

Разбира се, много неща зависят от размера на текущото ни възнаграждение, възможностите ни и целите ни. Но е добра отправна точка, към която да се стремим за изграждане на добро финансово здраве.

 

 

Какво е здравословното ниво на кредитна задлъжнялост?

Отговора е в по-горния въпрос, но тук следва да упоменем процента, който банките допускат, при оценка на кредитния профил на клиент, при постъпило искане за нов кредит. Счита се, че между 50% до 60% от доходите ни можем да заделяме за кредитни задължения. При по-високо трудово възнаграждение може да се допусне и по-висок процент.

Пример: при нетна месечна работна заплата от 2 000 лева, можем да заделяме за покриване на кредитни задължения между 1000 – 1200 лв. месечно.

Кои са основните характеристики на ипотечния кредит?

Цената на ипотечния кредит е общата стойност от всички компоненти на кредита заедно с разходите, които вървят редом с кредита като на пример: месечния разход за обслужване на разплащателна сметка, застраховка Живот, Имуществена застраховка и всички първоначални разходи за преглед, оценка и отпускане на желания кредит.

Така за да сметнете правилно Годишния процент на разходите (ГПР), който отразява цената на кредита, следва да пресметнете всички стойности като:

 • Размер на заема
 • Срок на заема
 • Лихвен процент на кредита
 • Разход за застраховка Живот
 • Разход за Имуществена застраховка
 • Разход за разплащателна сметка обслужваща кредита или разход за пакетна програма включваща разплащателна сметка, онлайн банкиране, преводи, дебитна карта и др.
 • Такса за разглеждане на документи
 • Такса за оценка на кредитния риск
 • Такса за правна оценка на имота, който ще служи за обезпечение по кредита
 • Такса за усвояване/отпускане на заема
 • Такса за допълнителен продукт към кредита като: годишна такса за кредитна карта или овърдрафт

Ако правите сравнение между оферти за кредит от различни банкови институции, следете дали всички упоменати характеристики са заложени в тях, в какъв вид и стойност: еднократно или месечно и дали имат задължителен характер. Ако се затруднявате, ние сме насреща. Кредитната консултацията е безплатна.

Каква е функцията на предварителното одобрение на кредит или кредитния профил?

Предварителното одобрение на клиент, който желае финансиране от банкова институция дава възможност той да се ориентира при какви условия и на какъв размер кредит може да разчита, в тази институция.

Всяка банка има различна кредитна политика. Според описаните в нея изисквания засягащи клиентския профил- възраст, доход, месторабота, кредитоспособност, допустим вид имот за обезпечение, размер и срок на кредит, се определя дали клиента отговаря на тях и какво може да му предложи банката.

Услугата „Предварително одобрение“ предлагана от много от банките няма такса и не изисква клиента вече да има избран имот за закупуване или ипотекиране.

При покупка на имот, коя цена е правилно да запишем в нотариалния акт- продажната цена или стойността по данъчна оценка?

Въпроса е свързан с изкушението да платим по-малко данъци свързани с придобиване на имот. Често тези разходи изцяло се поемат от купувача. Но дали решението за изповядване на сделка на база данъчна оценка, а не на реална продажна цена на имота е взето имайки предвид рисковете, които крие? По-скоро не.

Рисковете при купувача. В случай че се наложи поради възникнали причини (данъчни или кредитни задължения), въпреки нотариалното прехвърляне на продадения имот, сделката да се развали и имота да се изземе, купувача може да поиска компенсация само до размера на сумата вписана в нотариалния акт.

Рискове при продавача. Такава сделка предполага заплащане на една немалка сума на ръка от купувача на продавача. Веднага възниква риска, тази сума да не бъда платена, ако не е договорено нейното изплащане преди изповядване на сделката. Тук следва да спомен и че всички суми платени на ръка, които надвишават 10 000 лева се водят за законово нарушение. Глобите в тази ситуация са в диапазон между 25% до 100% от размера на направеното плащане. Лица, които подозират, че е имало налице такова плащане, имат задължението да докладват пред ДАНС за ситуацията. Тук се имат предвид лица като банкови служители, адвокати, нотариуси, брокери.

По-правилно, безопасно и разумно е сделката да бъде изповядана на реалната пазарна цена на имота.

Какви са начините за увеличаване на вече заделените средства?

Въпроса често е коментиран във връзка с това дали клиент, който се стреми да закупи имот след определен срок (може да е след 1г, 5г, 10г.) и вече има спестени средства, може да ги управлява по начин, който да увеличи размера им до настъпване на момента за влагането им в избрания имот. Или в другия случай, когато вече е закупил имот чрез кредит и се интересува как може заедно с кредита да спестява и в последствие да използва тези средства за да го погаси предсрочно.

Когато говорим на тази тема вече излизаме извън областта на спестяванията, която е свързана само със заделяне на средства. Управлението им изисква да засегнем областта на инвестициите. Можем да инвестираме с цел генериране на допълнителна доходност чрез различни финансови инструменти. Темата е обширна и ще споделим най-достъпния вариант- инвестиране във взаимни фондове. Прочетете повече в тази статия, в която описваме техните характеристики – Личните финанси: Продукт 3: Инвестиция във взаимен фонд.

Предсрочното погасяване по ипотечен кредит частично или изцяло след първата година от началото на кредита е без такса. Няма изискване за минимална сума на погасяванията или тяхната бройка. С внесените средства директно се погасява главницата по заема. Това действие позволява първоначално избрания срок на кредита да намалява постепенно и неусетно. Лихва за отпадналия срок не се дължи.

Ипотечен кредит

Предсрочно погасяване

Знаем, че въпросите не се изчерпват само до разгледаните такива. Всеки казус е различен и за всеки клиент ситуацията и подходът към нея следва да бъде различен. Нашата роля е да ви съдействаме през целия процес: от идеята до придобиването на желания имот. А много често и след това. Нека работим заедно. 

Важни въпроси при покупка на жилище

Имате ли нужда от отговори на въпроси свързани с покупка на имот, отпускане на ипотечен кредит, разходи свързани със сделката?

След разговор с много клиенти, решихме да се опитаме да бъдем полезни на повече хора като дадем информация на някои въпроси, които си задава всеки, който обмисля или вече е взел решението да инвестира в имот. Дали като основно жилище или с цел доходност – стъпките и въпросите са валидни и в двата случая.

Каква е разлика между финансовия консултант и кредитния посредник?

Кредитният посредник е консултант, който съдейства на клиента в нуждата му от финансиране чрез потребителски, ипотечен или фирмен кредит от банкова или небанкова организация. При вече отпуснати кредити, може да съдейства за подобряване на условията по текущите заеми или обединяване на задълженията с цел намаляване на месечните разходи по тях. Води комуникцията с институцията и съдейства с документацията.

Финансовият консултант от друга страна е с по-комплексна роля. Той често стартира работа с клиента още преди да възникне нужда от кредитиране, ако разглеждаме пример свързан с  тази необходимост. Неговата добавена стойност към клиента е, че консултацията му обхваща аспекти от личните финанси, т.е. анализира цялата картина. Изгражда и подрежда разпределението между доходите и разходите, които има даден човек. Взима предвид сегашните и бъдещи цели във финансов план, може да предложи стратегия за предсрочно погасяване на задължения, за начини и възможности за спестяване и инвестиция, включително и да предостави информация за подходящи застрахователни продукти. Финансовият консултант търси, дефинира и определя финансовия измерител на целите на клиентите, така че да предложи релевантни продукти, с които да ги реализират по максимално комфортен начин.

С по-обширния поглед и комплексната консултация, клиентите посрещат по-добре подготвени своите житейски предизвикателства.

Ако планираме да закупим имот, кога е най-подходящо да проведем консултация с кредитен или финансов консултант: преди или след като сме харесали вече имота?

Нашият съвет винаги ще бъде: преди! Една консултация дава яснота какво е текущото ни състояние, какво целим, какви са възможностите ни, какъв кредит бихме могли да си позволим, от колко лични средства се нуждаем извън кредита за посрещане на разходи по покупката и други детайли. Това помага при търсенето на имот – да знаем къде, с каква големина и до какви сума можем да си позволим жилище.

Колко преди избора на имот да се осъществи консултацията?

Добър вариант е около 6 месеца преди да настъпи моментът за покупка. Срокът позволява да се планира, спести или коригират някои финансови параметри, така че да може да се избегнат някои препятствия за постигане на желаната цел.

Какво включва финансовият план?

Той винаги стартира със запознаване на детайлите във финансов аспект при клиентите. Често на първа среща клиентите се чувстват като на интервю, защото консултанта задава много въпроси, които в последствие анализира и претворява в план за действие. Въпросите стартират с житейските цели като преминават във финансови такива – от настоящето към бъдещето. Като например – какво предстои за клиента в личен план, семеен ли е, има ли деца, планира ли да стартира бизнес или начинание, което изисква инвестиция, планира ли спестяване на средства за образование за него или за децата му, планира ли – и в какъв размер – да разполага със заделени средства за по-късни години. След получената информация, често на втора среща, на клиентите се представя индивидуално изготвен финансов план с разбивка на приходи, разходи, подходящи продукти, с които да постигне целите си и дори препоръки за финансови навици, които следва да коригира или да предприеме, така че да постигне оптимални резултати.

Всичко ли има финансов измерител и каква е ролята на финансовото ни положение за щастието ни?

Разбира се, не всичко се измерва с пари. Но ежедневието ни е свързано с нуждата от такива, за да си осигурим живот, който носи нужното удовлетворение. Закупуването на храна, облекло, транспорт, социален живот, работа, жилище – всичко изисква средства. Често тези теми няма с кого да обсъдим и да получим правилна оценка и препоръки. Затова са консултантите.

Какъв е подходът ни към определяне на бюджет за закупуване на жилище и как можем да се подготвим за бъдещите разходи свързани него?

Често първо харесваме дадено жилище и чак тогава се замисляме как можем да си го позволим. Тази ситуация не е желателна и крие рискове, както да изберем неподходящи продукти или ненужни такива заради кратките срокове, с които разполагаме, така и изобщо да не можем да постигнем целта си точно в този момент. Нашият съвет е да се планира покупката предварително, което включва запознаване с условията и разходите, които въпросната покупка води със себе си. Само така можем информирано да вземем най-доброто решение в ситуацията.

Защо цялостното финансово планиране е важно, а не разделянето му на части?

Когато разглеждаме дадена нужда или ситуация в частност, без да имаме предвид как тя се отразява на живота ни като цяло, рискуваме да намерим решение или да предприемем действие, което няма да се впише или отрази добре на останалите сфери от живота ни.

Пример: търсим кредит в определен размер поради дадена причина. Пресметнали ли сме обаче как той ще ни се отрази в дългосрочен план, ще стопира ли друга цел, която желаем да постигнем, струва ли си да предприемем тези действия точно сега, можем ли да постигнем по-добри резултати и условия ако променим нещо и др.

Може да изглежда сложно и изискващо време за размисъл, но цялостния поглед води до обмислени решения и правилно напасване на нуждите в комплексната картина на живота ни.

Кои са етапите на финансово планиране?

Можем да ги резюмираме в четири основни точки, за които е добре да се грижим да набавим във времето и които един добър финансов план включва като изчисления как да ги постигнем:

Финансов план

Финансов план

– Средства нужни за създаване на резервен фонд

– Средства за дългосрочни цели

– Средства за покриване на кредити задължения

– Средства за покриване на текущите ни нужди

Какво можем да очакваме от служител представител на дадена компания спрямо независим консултант?

Можем да очакваме от консултацията със служител представител на дадена компания като банка например, да ни представи продуктите и услугите, които се предлагат от неговия работодател. Не можем да очакваме, че служителят ще ни посъветва да потърсим услугите на друга фирма, тъй като смята, че те по-добре отговарят на нашите нужди. От друга страна независимият консултант е запознат с различните възможности в различните институции и след като се запознае с нашите цели ще ни насочи към тази организация, чиито продукти най-добре отговарят на това, което търсим.

Какви финансови фактори са важни да се имат предвид при взимане на решение за покупка на имот?

Освен самата стойност на желания имот е редно да се вземат под внимание фактори, които следват от обкръжаващата среда и локация на избрания имот. Те имат значение както за качеството на живот, така и за разходната част по притежанието на конкретното жилище като: такса за поддръжка на имота, разходи за транспорт до месторабота, училища, градини, социални дейности.  Факторите, които също влияят на цената са и условията, при които би се отпуснал ипотечен кредит, за хората които имат нужда от него. А условията зависят не само от текущия профил на клиента, но и от действията му в миналато, в случай че е ползвал вече кредитни продукти. Когато има кредитна история, която не е най-добрата (лоша кредитна история или „лошо ЦКР„) и е допускал просрочия по заеми, това ще повлияе на решението на банките при какви параметри биха отпуснали нов кредит на клиента. При хора с лоша кредитна история избора на кредитен продукт може да е ограничен или да се наложи да ползва такъв от небанкова институция, при по високо оскъпяване на услугата.

Закупуването на имот може ли да се разглежда като актив за неговия собственик или носи повече разход от приход за него?

Когато пресмятаме плюсовете и минусите на една покупка е добре да се опитаме да запишем всички евентуални детайли, които ще окажат влияние в сметките. Някои от тях са: къде живеем към момента и колко ни струва да живеем там; какъв е разходът за придобиване на жилище; какво е оскъпяването и месечната вноска по ипотечен или потребителски кредит, ако ще ползваме такъв; в подходящ район ли е избраното жилище; големината съобразена ли е с нашите възможности и нужди; ако новозакупеният имот ще се отдава под наем – какъв месечен наем можем да му определим; колко ще вложим в обзавеждане и поддръжка; ще имаме ли време да се грижим за имота или ще ползваме външни услуги на фирми по управление на имоти и др.

Само така можем да определим дали дадената покупка ще донесе ползи на собственика й.

Факторите определящи дали даден избор е в полза за нас, или не, са много. В помощ за анализа са финансовите консултанти, които съдействат и насочват чрез правилните въпроси.

Какъв размер от инвестициите ни следва да са в недвижими имоти?

Правилото на баланса за инвестиция гласи винаги разпределението на активи да бъде в няколко продукта и инструмента. Всички експерти ще застанат зад мнението, че не е добро решение да се влагат средства само в един вид инвестиция – в случая в имоти. Но последната и тежка дума има клиента, повлиян от неговите разбирания и нагласи в тази посока. Да не забравяме, че рискът остава за инвеститора. Изборът също.

Въпросите са дискутирани по-подробно при гостуването ни в подкаста на КА5 Имоти с Антон Илиев и можете да ги чуете следвайки следния линк: КА5 имоти – „Квадратен метър“ Епизод 9: Как да оптимизираме бюджета преди покупка на имот/първа част (youtube.com)

Ние с удоволствие ще отговорим на всичко, което не успяхме да засегнем в този материал като ни потърсите. Контактите ни са тук: Безплатна консултация!

Етапи на ипотечната сделка

Основните стъпки при отпускане на ипотечен кредит

Често ни се случва да коментираме намерения за покупка на имот или за изграждане на такъв. За нуждата от ползване на кредит, ипотечна сделка и услуги от добър финансов или кредитен консултант. Или пък за използване на имот като актив, който да ипотекираме за да ни осигури средствата, от които се нуждаем по различна причина. А причините са най-разнообразни: за друга покупка, за ремонт или рефинансиране на текущи кредити.  Условията, при които банките кредитират са важна част от обсъждането. Нека влезем малко повече в детайлите на отделните етапи на една ипотечна сделка. Ще направим това в поредица от няколко статии, разглеждайки различните й етапи. В текущия материал сме обобщили осем ключови момента и сме разгледали първият от тях по-подробно.

Как да започнем подготовката за ипотечна сделка

На първо място ще изясним какво означава сключването на ипотечна сделка. Ние бихме го нарекли процес, при който недвижимо имущество се използва като обезпечение, за да получим кредит.

Най-често с такъв вид кредити закупуваме имот, но можем да изброим още няколко цели на кредит, за които е необходимо да сключим ипотечна сделка. Такива, например, са кредитите за строителство и ремонт на имот. Или кредитите за обединяване на задължения във висок размер, а също и нецелевите кредити при които имотът служи като обезпечение и др.

Независимо от целта разграничаваме следните етапи на ипотечната сделка:

 1. Подготовка: кредитоискателят трябва да се подготви за процеса на ипотечната сделка и да кандидатства за кредит пред избраната финансова институция. Това включва както силно препоръчителни предварителни действия като набавяне на някои документи, така и предоставяне на лична и финансова информация, като доходи, дългове и имущество.Подходящ имот
 2. Преглед и оценка на имота: банката-кредитор изисква основни документи за имота и изготвяне на независима пазарна оценка за него. Обикновено от банката предоставят информация за оценителите, чийто оценки би приела без допълнителни валидации. Клиентът следва да се свърже с оценителя, за да извърши оглед и да определи стойността на имота, който ще служи като обезпечение за ипотеката.
 3. Одобрение на кредита: След като е събрана цялата информация за кредитоискателя и имотът е прегледан от правна и стойностна гледна точка, банката (кредиторът) взема решение дали да одобри ипотечния кредит и при какви условия.

  Одобрение на кредит

  Одобрение на кредит

 4. Подготовка и подписване на договора за кредит. След одобрение на кредита се подготвят необходимите документи и се подписва договор за кредит;
 5. Учредяване на ипотеката и плащане на разходи и такси: Кредитополучателят трябва да заплати разходите и таксите, свързани с ипотечната сделка. Тези разходи включват евентуални дължими данъци, такси за вписване, нотариални такси и др.
 6. Усвояване на кредита: след регистрацията на ипотечното вписване в съответния регистър се пристъпва към усвояване на кредита, съгласно условията на договора за кредит;
 7. Обслужване и погасяване на кредита: кредитополучателят започва да изплаща месечни вноски въз основа на договорените условия за кредита. Тук е мястото (а най-добре и по-рано) да се сформира резервен фонд или фонд за предсрочно погасяване на кредита.
 8. Завършване на сделката: ипотечната сделка се смята за завършена, когато кредитът бъде изцяло погасен и всички условия на ипотечния договор са изпълнени. Тогава се пристъпва към заличаване на ипотечното вписване и това можем да определим като финалния етап на сделката.

  Тук ще акцентираме върху първият етап, а именно подготовката за кредит.

  Най-често ипотечна сделка се налага, когато закупуваме недвижим имот и закупуваният имот ще служи като обезпечение по кредита. Но независимо дали кредитът е за покупка или става въпрос за друг вид ипотечен кредит, изискваната информация от страна на банките са доста сходни.

  Най-добре е процесът да започне с консултация с финансов консултант. Когато имате идея или проблем, чието решение не знаете какво е, се обръщате първо към приятел. Финансовият консултант е вашият най-доверен приятел. Задачата му е да ви помогне да намерите отговорите на въпросите си в този важен етап, да събере нужната информация за вас и имота, да структурира сделката и да изиска най-добрите условия от банката-кредитор. Не е малко, нали?! Със съюзник на ваша страна се постига повече.

  Търсене на финансов консултант

  Каква информация е необходима да си изясните на подготвителния етап заедно с вашия консултант:
  • Да добиете ясна представа за възможния максимален размер на кредит, който може да си позволите. Тук се вземат предвид различни фактори – какъв трудов договор работите в момента, какво е месечното ви възнаграждение, получавате ли друг доход, имате ли – и колко са – месечните ви задължения по други заеми, друго лице ще участва ли в сделката и др.;
  • Кои са предварителните отделни аспекти на желания от вас кредит: ще закупувате ново жилище или ще ипотекирате ваше собствено, с колко средства е необходимо да разполагате за самоучастие по сделката и разходите по сключване на съответната сделка и др.;
  • Каква ще бъде стратегията при новия кредит и ще има ли нужда от предварителни действия по преструктуриране/обединяване на съществуващи кредити, за да се постигне оптимален резултат за вас и да направи възможна ипотечната сделка;
  • Кредитният консултант ще провери и съгласува индивидуални оферти и условия за вас с различни банкови институции. Така ще може да вземете информирано решение към кой кредитор да се обърнете за сделката;
  • Може, и е препоръчително, да преминете през етап на предварително одобрение за кредит по доход. Този подход ще ви осигури спокойствие за бъдещия положителен резултат при кандидатстването за кредит. Тази възможност се предоставя безплатно от банките за клиентите и носи само плюсове;
  • С какви срокове за изпълнение на сделката разполагате и колко време реално е необходимо, за да я осъществите. Често пъти рекламите и предварителните обещания изглеждат доста примамливо и водят до усещането, че ипотечната сделка се финализира в рамките на само няколко дни. Реалните срокове обикновено са малко по-дълги и зависят именно от предварителната подготовка.

  В заключение:

  всички тези знания и, най-вече с какви средства разполагате, и какъв максимален кредит може да си позволите, много по-прецизно ще ориентират брокера на недвижими имоти. Така брокера ще е наясно с вида и качеството на търсения имот. Едва след избора на имот може да се пристъпи към кандидатстване за кредит и попълване на необходимите банкови документи за избраната институция. В този момент приключвате с първоначалния етап и преминавате към следващия.

  Всеки казус е различен. Няма универсални решения. А консултацията с финансов или кредитен консултант е безплатна. Не се лишавайте от нея!

  Повече за спецификата на имотите, приемливата оценка и влиянието върху възможния размер на кредит ще научите от следващата ни статия.

Огледалото на личните финанси

Можем ли да се вгледаме в себе си?

 

Уменията и навиците на хората да се вглеждат навътре в себе си се проявяват по един избирателен начин. Инстинктивно се пропускат несъвършенствата и се дава фокус на по-добрите постижения и характеристики. С лекота обаче се отбелязват недостатъците на другите. Забелязали ли сте колко често чуждите проблеми, не добри решения и живот са тема с близки и приятели? Разбира се, никой от коментиращите не „влиза в обувките“ на хората…., което е съвсем различна тема.

Същевременно вглеждането вътре в себе си, ама онова честното и коректно вглеждане, е доста предизвикателно. Изисква сила на характера. И да, за нещата, които хората харесват в себе си е сравнително лесно да бъдат признати и показани…. нали трябва да градим образ като за пример и да се похвалим с него?!

Когато обаче стигнем до намеренията или целите, които не сме постигнали, или областите в които не сме се представили на необходимото ниво, изведнъж става трудно – „тази работа не е като оная“ биха казали някои. Избираме не само да не говорим за тях, ами и да си затворим очите, да не ги виждаме, да не ги признаем дори пред самите себе си. Изглежда някак си по-щадящо да прехвърлим отговорността за непостигнатите цели на някой друг или на външни обстоятелства. Животът е виновен. Колегите, семейството, просто някой друг. Ако се намирахме в друга ситуация, с други хора и път, щяхме да постигнем повече….

В забързаното ежедневие често използваме един предмет за последен поглед към външния си вид и потвърждение за визията, която се готвим да представим на света около нас – Огледалото.

Отразява ни безпристрастно, като ни показва дали гримът си е на мястото, дали дрехите съответстват, дали са измачкани, дали косата е във вида, в който сме планирали да бъде и дали целият ни стил е такъв, какъвто го искаме…

Огледалото е уникален предмет. Отражение и събирателен образ на вглеждането в себе си.

Предмет, които извежда истината пред очите ни – за външния образ, за професионалните ни качества, за начина ни на живот, за финансовите ни решения ….Стига обаче да погледнем към него, стига да искаме да прозрем отвъд грима и визията, подготвена за външния свят. Стига да сме готови за трезва преценка за нещата, които принципно не са толкова лесно видими.

Какво означава това ли? Да сме готови да вникнем по-дълбоко отвъд повърхността. Да сме по-критични и достатъчно аналитични. Да се вгледаме във вътрешния ни свят. В постигнатото в различните сфери. Нека вземем за пример тази, която е най-близка и на нас – финансовата. Можем ли да си отговорим на въпроса дали финансите ни са това към което сме се стремили, дали са такива каквито сме искали да бъдат и както сме си ги проектирали в съзнанието преди години?

Ние сме сигурни, че тези от вас, които четат тази статия сте от хората, които имат амбицията…. не, не амбицията…, а силата и вътрешната убеденост да се вгледате в себе си и да сложите Огледалото на финансовите решения на почетно място във вашия живот и ежедневие. Осъзнавате, че когато преглеждате финансите, всъщност разгръщате историята на живота си и на решенията, които сте взели в един или друг момент от него. Точно както огледалото отразява нашите мимики и изрази, така нашите финанси отразяват решенията и поведението ни.

И не само! Всъщност виждате какво е текущото състояние и какво трябва да направите, за да постигнете визията към която се стремите.

В днешния свят – забързан, пълен с информация, с технология и общество преплетени в едно – често попадаме в лабиринта на финансовите предизвикателства. Инстинктивно действаме по навик и взимаме най-стандартните и познати решения. Това ни носи измамното чувство на спокойствие и увереност, че сме постъпили правилно и „като другите“. Това е усещането да заложиш на Сигурното…, а след време леко разочаровани осъзнаваме, че тези лесни решения всъщност не са осигурили живота, състоянието и статуса, към който сме се стремили.

Признаваме – не е лесно да допуснем факта, че успешното справяне с предизвикателствата и управлението на финансите се крие в нещо толкова обичайно, колкото е обичайното ежедневно поглеждане в огледалото? Както се грижим за външния си вид всеки ден, така да се грижим за финансите си всеки ден.

Понякога отговорите са пред очите ни, но докато някой не ни ги посочи, не ги виждаме.

Това е ролята на хора като нас. Като финансови консултанти е наша задачата да се вгледаме във вас в дълбочина. Да разберем вашите житейски амбиции, да анализираме какво работи във ваша полза и коя област изисква подобрение. Ние сме вашето огледало на личните финанси. И ще ви помогнем да бъдете последователни и отговорни в действията си. Ще ви насочим към по-здравословни и устойчиви финансови привички.

Процесът на бюджетиране, инвестиране и спестяване става нещо повече от просто задача – той става част от ежедневния ритъм, даряващ стабилност и сигурност.

Както Огледалото на стената издава не само външната красота, а показва нашите недостатъци и слабости, така финансовите експертите следва да бъдат безпристрастни и да показват грешките и възможните решения. Като отговорни хора бъдете честни към себе си, преценявайте и се консултирайте – този подход е ключът към ученето и постигането на по-добри резултати. Ако сте в състояние да видите и приемете обективната реалност, тогава сте на пътя към промяна и подобрение.

В заключение, огледалото на личните финанси е нещото, което може да ни насърчи да извлечем максимума от нашия финансов живот. Ако се насочим към него с любопитство и решителност, ще открием, че вглеждането в себе си през призмата на финансите може да бъде изключително обогатяващо и вдъхновяващо пътуване.

Ние се изправихме пред нашето Огледало. А вие направихте ли го?

Открийте възможностите си чрез нас. 

Пазарът на недвижими имоти към края на 2023 г.

Надценени ли са имотите днес и добро решение ли е покупката на имот с кредит?

Кратък анализ

Много информация може да се намери по темата и доста полярни мнения можем да получим от различни източници. Основният въпрос, който касае хората е дали имотите се намират в ценови балон? Или пък дали те не са най-правилното решение за запазване стойността на капитала.

Според нас – няма еднозначен отговор и решението зависи не само от пазарния цикъл и текущата позиция на имотния сектор в него, но и от индивидуалните потребности на конкретен участник в него.

Безспорно е обаче, че се намираме в етап, когато всяко действие трябва да бъде добре обмислено, а рисковете при решение за покупка са по-високи, отколкото година-две по-рано. Защо смятаме така?

Няколко са причините и факторите, които говорят по-скоро за увеличена несигурност на пазара и налагат един по-консервативен подход от страна участниците на пазара, особено от страна на купувачите.

 • На първо място ставаме свидетели на значително по-ниска достъпност на масовите, средностатистически по размер, имоти за 2023 г. Това е показател, използван от някои икономисти и анализатори, и той наблюдава съотношението между цените на жилищата и доходите на домакинствата (икономистите на УниКредит Булбанк наскоро публикуваха подробен доклад по темата). На база този показател се установява, че в повечето райони на София, както и в Пловдив и Варна нивото на достъпност на жилищата е доста ниско – около и под 10%. С други думи хората, които могат да си позволят покупка на имот са малцинство и пазарът не може да се подхранва устойчиво с високо ниво на търсене.
 • На второ място– нека погледнем случващото се в Европа. Ще забележим, че в не малко държави цените на имотите бележат спад или ясно проявена тенденция към задържане. Водещата икономика в ЕС – Германия – е водеща и в тази посока. Охлаждането на цените там е почти 10%, вероятно продиктувано от нарастването на лихвите по ипотечни кредити и очакването, че периодът на ниски лихви остана в миналото. През последните дни се появи информация за фалит на един от гигантите на имотния пазар в Европа – групата Signa, която не успя да си осигури свеж капитал. Тя оперира на пазарите в Германия, Австрия и Швейцария. Фалитът й, дори и да не разтърси пазара на имоти, ще окаже влияние върху него и ще задълбочи несигурността.

Споменахме лихвите в Европа – вероятно периодът на повишение на лихвените нива е по-скоро към края си, но със сигурност икономиките излязоха от периода на нулеви и отрицателни лихви. Неминуемо новите кредити и голяма част от съществуващите кредитни портфейли ще работят при по-високи лихвени нива.

В България вървим с период на забавяне във времето при тези процеси, но със сигурност ставаме свидетели на плавно покачване на лихвените нива, което очакваме да продължи и през следващата година. При влизането ни във валутния съюз и приемане на еврото е твърде вероятно не само новите кредити да бъдат повлияни, но и съществуващите кредити да приемат подходящ базов лихвен процент/индекс, който да доведе до по-справедливи  високи лихвени нива.

 • Третият компонент са политиките на банките, който влияе на пазара на кредити и имоти. Тук също сме в период на по-консервативен прочит и, отново, достъпът до кредити на част от резидентите намалява.

Ако комбинираме трите изброени по-горе фактора и очакваните промени при тях се случат (макар и не рязко) в очакваната посока, то общият резултат ще бъде: по-скъп кредит, с пове   че изисквания от страна на банките, насочен към леко надценен пазар на имоти (поне в отделни райони).

Затова и нашата позиция е да преценявате внимателно кога да се насочите към покупка на имот, да се подготвите по-добре за евентуална сделка и да си осигурите достатъчно буфери за неблагоприятни ситуации.

Нашите експерти са на разположение да обсъдят с вас всяко инвестиционно намерение и да ви предоставят необходимата консултация. Тя е безплатна. Не е нужно да отлагате. Един разговор в точния момент, може да се окаже несравнимо полезен. Последвайте линка за Заявка за консултация или директно ни позвънете на телефон.